Conference Policies

Archive Access Policy

The presentations that make up the current and archived conferences on this site have been made open access and are freely available for viewing, for the benefit of authors and interested readers.

 

Författarinformation

Du kan anmäla olika typer av presentationer:

Symposium: Ett symposium består av flera kortare föredrag och diskussioner mellan experter/föreläsare kring ett sammanhållet tema. Symposiet leds av en moderator. Publiken kan vanligen ställa frågor och delta i kortare diskussioner i slutet av symposiet.

Workshop: En workshop handlar om ett sammanhållet ämne. Publiken är aktiv och deltagande, exempelvis genom diskussioner eller praktiska övningar. En workshop kan inledas av en kortare föreläsning för att presentera ämnet, men huvudfokus ska ligga på deltagarnas aktiviteter.

Muntlig presentation: En kortare presentation av en föredragare som berättar om ett aktuellt projekt. Presentationerna kommer av arrangörskommittén att samlas kring olika teman.

Föreläsning: längre presentation av en föredragare som berättar om ett aktuellt projekt eller om ett särskilt ämne med allmänmedicinsk relevans.

Poster: En poster är presentation av ett projekt där en sammanfattning av metod och resultat presenteras på en tryckt plansch som hängs upp i en utställning. Presentatören finns tillgänglig vid sin poster vid angivna tider för att svara på frågor, och får tillfälle att kort muntligt presentera projektet för intresserade under posterutställningen. Däremellan kan besökare fritt gå runt och läsa posters. Format kommer att meddelas vid senare tillfälle.