Linköping University Electronic Press Conference Submission System


Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

View Conference

International Association of Railway Operations Research

http://www.iaror.org/conferences.html

 

View Conference

NU 2018

NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell (nordisk) konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är universitetslärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.

View Conference

Seed Box

View Conference

The 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication

View Conference

Svensk förening för Allmänmedicins Kongress 2018

View Conference

NoSCoS2017

View Conference